דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
مجلس جلجولية المحلي
דף הבית

إعلان بشأن طريقة اقتراع محدودي ألحركة

תאריך: 03/10/2018

 הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

إعلان بشأن طريقة اقتراع محدودي ألحركة

מנהל הבחירות למועצה מקומית ג'לג'וליה

                         مدير ألأنتخابات للمجلس ألمحلي جلجوليه

 

1.

 

 

 

 

אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות 

מקומית ג'לג'וליה רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה

 כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:

شخص محدود ألحركة ألمدرج أسمه في سجل ألناخبين للسلطه ألمحليه

 جلجوليه يحق له ألأقتراع بكل صندوق أقتراع تم تحديده كملائم لمحدودي

 ألحركه كالتالي:

מספר הקלפי

رقم ألصندوق

מקום הקלפי

مكان ألصندوق

מען הקלפי

عنوان ألصندوق

3.0

 

אודיטוריום עירוני

المسرح البلدي (اوديتوريوم)

ג'לג'וליה

جلجوليه

6.0

 

חטיבה עליונה (בית ספר חינוך ומדעים)

المدرسة الثانوية (دار التربية والعلوم)

ג'לג'וליה

جلجوليه

 

2.

 

אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר

 ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:

شخص محدود ألحركه ألذي ينتخب في صندوق لمحدودي ألحركه

يظهر هويته لسكرتير ألصندوق, ويتلقى ظرفين للأقتراع:

 

Ÿ

מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.

ظرف أصفر لأنتخاب رئيس ألسلطه ألمحليه

 

Ÿ

מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.

ظرف أبيض لأنتخاب قائمة أعضاء ألسلطه ألمحليه

3.

הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה 

הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.

ألناخب يذهب وراء ألستار ويدخل ورقة أقتراع صفراء لأنتخاب رئيس ألسلطه ألمحليه للظرف ألأصفر, 

وورقه بيضاء لأنتخاب قائمة اعضاء للظرف ألأبيض, بحيث أن أوراق ألأقتراع لا تظهر من ألظرفين

4.

הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. 

הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי 

המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

ألناخب يرجع ألى سكرتير ألصندوق ويتلقى منه ظرف أقتراع خارجي. 

ألناخب يدخل ظرفي ألأقتراع للظرف ألخارجي, وسكرتير ألصندوق يسجل على ألظرف ألخارجي تفاصيل ألناخب

הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

ألناخب يدخل ألظرف ألخارجي ألى داخل ألصندوق, على مرأى أعين لجنة ألصندوق

"אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות

 ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

"شخص محدود ألحركه" - شخص الذي بسبب حالته البدنية محدود في الحركة ،
 ولهذا السبب لا يمكنه التصويت في صندوق الاقتراع الذي يدرج اسمه في قائمة ناخبيه
                          
                                                                                                                                                                   מנהל הבחירות ג'לג'וליה, 
                                                                                                                                                                           מוחמד נאטור

 

 

روابط إضافية