דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
مجلس جلجولية المحلي
דף הבית»اقسام المجلس

מחלקות המועצה

כתובת:  ד.נ. השרון התיכון ג'לגוליה 45850  
טלפון:  03-9396499 
פקס:  03-9396069 

ספר טלפונים להתקשרות עם הגורמים השונים במועצה:

 

שם ומשפחה
תפקיד
מס' טלפון
דו"אל
יוסף ערבאסי
מנכ"ל וגזבר
 
 
אינאס ג'אבר
מ.מ. גזבר ומנהל מח' חשבונות
 
 
אמיר ח'רבוש
מבקר פנים
 
 
אסמא שרים
מח' חשבונות
 
 
סעיד תת'ר
מנהל מח' קניות ואחראי על נוכחות
 
 
דאהוד עת'אמנה
מנהל מח' חינוך
 
 
בוראק עינאש
קב"סית
 
 
פאטמה ג'יוסי
קב"סית
 
 
אחמד בלאלו 
מנהל מח' גביה
 
 
נוהא דאהוד
מנהלת מח' רווחה
 
 
ו'איל ראבי
יועץ משפטי
 
 
ח'אלד מדלג'
רואה חשבון
 
 
חלימה עינאש
מנהלת לשכת ראש המועצה
 
 
הדיל עודה
מתאמת סמים
 
 
ויסאם שתיאו'י
קב"ט
 
 
עזאת יונס
קב"ט מוסדות חינוך
 
 
מחמד עבד אלהאדי
מנהל יחידת הנוער
 
 
מחמד ח'רבוש
ממונה על אחזקת רשת החשמל
 
 
סלאם עאמר
מנהלת מח פסיכולוגית 
 
 
סמיר ח'רבוש
תחזוקה
 
 
פואד עדש
מנהל מח' תברואה
 
 
חוסני עראר
מנהל מח' ספורט
 
 
מחמד פדילי
מהנדס
 
 
וסאל פיומי
מזכירת מח' חינוך
 
 
פאיזה תורכמאן     אחראית נוכחות עובדים 

 

روابط إضافية