ספר טלפונים - יחידות העירייה

כותרת قسم الرياضة
אגף قسم الرياضة
מחלקה  
סדר הופעה 10
מנהל ايوب جابر
טלפון 0535300012
פקס  
מייל  
כתובת  
קבלת קהל
 
תיאור
קישור חלופי
קבצים מצורפים

قسم الرياضة

אגף:قسم الرياضة
מנהל:ايوب جابر
טלפון:0535300012