ספר טלפונים - יחידות העירייה

כותרת قسم الجباية - גבייה
אגף  
מחלקה  
סדר הופעה -999
מנהל  
טלפון  
פקס  
מייל  
כתובת  
קבלת קהל
 
תיאור

​​​

קישור חלופי
קבצים מצורפים

قسم الجباية - גבייה

​​​