מכרז פומבי אב בית בבית ספר אגיאל

תאריך פרסום:06/09/2020
מועד אחרון להגשה:13/09/2020 14:00
קובץ מצורף:מכרז פומבי אב בית בבית ספר אגיאל.docx

​​