מכרז פרויקטים שונים

תאריך פרסום:11/10/2020
מועד אחרון להגשה:29/10/2020 12:00
קובץ מצורף:מכרז גיוס וניהול פרויקטים מאת תשתיות בגלגוליה

​​​