מכרז פומבי אב בית בבית ספר אגיאל (1)

תאריך פרסום:23/11/2020
מועד אחרון להגשה:30/11/2020 14:00
קובץ מצורף:מכרז פומבי אב בית בבית ספר אגיאל (1)

​​