מכרז פומבי אב בית בבית ספר אגיאל חוזר

תאריך פרסום:19/12/2020
מועד אחרון להגשה:30/12/2020 14:00
קובץ מצורף:מכרז פומבי אב בית בבית ספר אגיאל חוזר

​​