מכרז פומבי לניהול, להפעלה ולאחזקת תיכון שש שנתי צומח במועצה המקומית ג'לג'וליה

תאריך פרסום:23/02/2021
מועד אחרון להגשה:08/03/2021 12:00
מספר מכרז:05/2021
קובץ מצורף:לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן