ספר טלפונים - יחידות העירייה

כותרת قسم الرياضة
אגף  
מחלקה  
סדר הופעה 10
מנהל ايوب جابر
טלפון 053-5300012
פקס  
מייל  
כתובת  
קבלת קהל
 
תיאור
קישור חלופי
קבצים מצורפים

قسم الرياضة

מנהל:ايوب جابر
טלפון:053-5300012